GO! Campus Kubik
Tehuis voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben
Kleuter -en lagere school
Internaat

Heikampstraat 37
3630 Maasmechelen

Directie : Mevr. Laila Vasile
E-mail directie :
vasile.laila@scholengroep14.be

E-mail campus : tg.maasmechelen@g-o.be

Telefonie :
Algemeen : 089 / 76 45 50