GO! Campus Kubik
Tehuis voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben
Kleuter -en lagere school
Internaat


Heikampstraat 37

3630 Maasmechelen

Directie : Mevr. Laila Vasile

E-mail directie :
 vasile.laila@scholengroep14.be

E-mail campus : gokubik@scholengroep14.be

Telefonie :
Algemeen : 089 / 76 45 50