Voor het schooljaar 2018 – 2019 is het kostgeld voor een interne:

– uit het basisonderwijs €12,50 per dag

– uit het secundair onderwijs €14,50 euro per dag

Het kostgeld wordt per trimester of per maand betaald.

Voor sommige doelgroepen zijn er verminderingen mogelijk.