Voor het schooljaar 2019 – 2020 is het kostgeld voor een interne:

– uit het basisonderwijs €13,00 per dag

– uit het secundair onderwijs €15,00 euro per dag

Het kostgeld wordt per trimester of per maand betaald.

Voor sommige doelgroepen zijn er verminderingen mogelijk.