De goedgekeurde kostgeldtarieven voor schooljaar 2022 – 2023:

  • Basisonderwijs:             €15,00 / dag
  • Secundair onderwijs:   €17,00 / dag

Voor sommige doelgroepen (internen wiens ouders een rondtrekkend beroep hebben) zijn er verminderingen mogelijk.

Het kostgeld omvat:

  • de huisvestiging en al de nutsvoorzieningen die erbij horen
  • alle maaltijden (ontbijt, middagmaal, vieruurtje, avondmaal, tussendoortjes en dranken)
  • degelijke studiebegeleiding
  • het onderhoud van de infrastructuur
  • gebruik van WIFI en computers
  • een dagelijks gevarieerd aanbod aan activiteiten