Ondernemersateliers
Boven op het normale aanbod, bieden wij ondernemersateliers aan, waar hard gewerkt wordt aan onze schoolvisie. Op verschillende ogenblikken kunnen leerlingen ‘kiezen’ om in bepaalde ateliers te werken waar ze methodegericht aan de slag gaan met een leerkracht als expert in een bepaald domein. Vooral de domeinen media, beeld, drama en techniek zullen met het ‘Samen Ondernemen’ hier expliciet aan bod komen.