1. HET ONDERNEMERSCHAP: Maatschappelijke nood wordt opportuniteit voor uw kind

GO! Basisschool, kleuterschool en Internaat Kubik te Maasmechelen start met een uniek vernieuwend pedagogisch project; het focust op onze toekomstige ondernemers.

Vlaanderen en Limburg in het bijzonder snakken naar innovatieve en initiatief nemende talenten. In het huidige onderwijsaanbod is daar vrij weinig aandacht voor, vandaar dat Campus Kubik daar verandering wil in brengen.  Het verder ontwikkelen en stimuleren van de competenties inzake ondernemen en innovatie bij kinderen stellen wij tot doel in het uniek project via projectmatige educatieve en pedagogische aanpak.

We richten ons op dynamische ouders die wensen dat hun kinderen niet de volgers maar de trekkers en bouwers van de toekomst worden. Hiervoor wordt een specifiek programma ontwikkeld om naast het gewoon onderwijsgebeuren een waaier aan extra ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden aan jongeren van 6 tot 18 jaar.

Campus Kubik stelt zich open voor ALLE kinderen!

2. Themagericht programma; methodeonderwijs binnengebracht op het internaat

Diverse elementen uit vormingen en competentieontwikkelingen uit het bedrijfsleven zullen gecombineerd worden met technieken uit methodeonderwijs. Zo wordt er een traject op maat gemaakt zodat de kinderen en jongeren hun competenties/talenten op jonge leeftijd gelijktijdig met hun algemene vorming kunnen ontwikkelen. Doordat internen de hele week aanwezig zijn, is er veel ‘vrije’ ruimte om extra’s aan te bieden Het wordt een EN-EN-verhaal.

Concreet zal er gewerkt worden met projecten en thema’s op maandbasis. Een tweetal opvoeders-coaches bereiden deze thema’s voor en werken ze uit. Deze projecten zullen dan ook de basis zijn van vormingen en activiteiten tijdens en na de schooltijd. De maandthema’s worden telkens ingeleid door een gastdocent/specialist in het vakgebied.

3. Een managementopleiding, maar dan op maat van kinderen

De thema’s zijn een rechtstreekse weerspiegeling van wat een bedrijf en haar medewerkersteam nodig hebben. Wij hebben voor de selectie van de thema’s dan ook feedback gekregen vanuit beroepsverenigingen die ondernemers vertegenwoordigen. Zo zijn we zeker dat ons pakket goed en evenwichtig is. De opsomming van de thema’s die aan bod komen gedurende het jaar, zouden net zo goed een curriculum van een voortgezette managementopleiding kunnen zijn. Alleen wij hertalen ze op het niveau van de kinderen en laten ze meegroeien qua moeilijkheid met leeftijd van de internen. We differentiëren dus op basis van de leeftijdsgroepen.

Volgende thema’s komen aan bod: innovatief denken; public relation & marketing; communicatie- & presentatietechnieken; projectmanagement; verkoopstechnieken; financieel beheer; leiding geven & teamwork en organisatiekunde.


4. Validatie vanuit de academische wereld en vanuit de sector

Het goede voorbeeld gevend doen we dit alles niet alleen. We hebben ter ondersteuning van dit uniek project, ondernemend dat we zijn, samenwerkingsverbanden opgestart met zowel Universiteit Hasselt faculteit economie (Bedrijfseconomische Wetenschappen en de lerarenopleiding van TEW) als met de Erasmushogeschool Brussel. In samenspraak wordt het programma ontwikkeld, verder uitgebouwd, geëvalueerd en geoptimaliseerd.