Elke ouder wil voor zijn kind het beste en wil daarvoor een school waar er een vriendelijke sfeer is met veel aandacht voor de kinderen:
onze school : basisschool Kubik

De samenhorigheid, samenwerking groeit sterker doordat de kinderen na school opgevangen worden in het internaat van onze school.

Op geregelde tijdstippen word je geïnformeerd via het school- en internaat nieuws. Naast de opgelegde taken, werken de kinderen op hun niveau aan hoeken- en contractwerk. Na afwezigheid van uw kind wordt er extra werk door de leerkracht en SES- leerkracht gedaan om uw kind zo vlug mogelijk bij te werken. Bij mogelijke problemen komt het zorgteam samen om oplossingen uit te werken. Maandelijks worden de vaardigheden via het SV-rapport in kaart gebracht. 4 maal per schooljaar krijgen ze hun puntenrapport.